} google.maps.event.addDomListener(window, "load", initialize);

Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž

Česká republika

Historie Arcibiskupských sklepů je úzce spojena s historií města Kroměříže.Základním mezníkem v dějinách byl rok 1110,kdy koupil tehdy trhovou obec Kroměříž od markraběte moravského Oty,olomoucký biskup Jan II.Od té doby nastal rozvoj obce pod přímým vlivem olomouckých biskupů.

Obec dovedl k velikosti olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku.Povýšil Kroměříž na město a na místě dnešního Arcibiskupského zámku vybudoval ranně gotický hrad.Město obehnal hradbami a založil chrám svatého Mořice.V roce 1266 založil vinné sklepy,které později,v době českého krále a římského císaře Karla IV.byly rozšířeny.V roce 1345 král Karel IV.udělil Kroměřížským sklepům výsadu vyrábět mešní víno jako jediným v celé Evropě.

Sklepy jsou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži,umístěné v podzemí v hloubce 6,5m.Jejich plocha je 1030 m2 a dělí se na Horní a Dolní sklep.Ve sklepě je celoročně stálá teplota od 9°C do 11°C.Je zde vhodné prostředí pro výrobu ryze přírodních mešních vín.Tato výroba má staletou tradici a trvá již 750 let.Ve sklepích jsou zachovány nejstarší části zdiva gotického hradu ze 13.století.V nejstarší části sklepa je původní hliněná podlaha.Stěny sklepa pokrývají povlaky ušlechtilých plísní,která svědčí o stabilním a vhodném prostředí ke zrání vín.Víno zraje pouze v dřevěných sudech různé velikosti.Největší sud pojme 19 280 litrů a nejstarší sud je z roku 1805.