} google.maps.event.addDomListener(window, "load", initialize);

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice

Česká republika
André sekt - demi sec
Krásný demi sec sekt za nejlepší cenu!!!
183,00
Demi každý den!
André sekt rosé - demi sec
Krásné rosé
183,00
Rosé
André sekt Brut
Brut s dárkovou etiketou
183,00
Denně!!!

Prohlédněte si další víno z oblastí

Šlechtitelská stanice byla založena 12. dubna 1901, jako „Zemská révová školka“. Jejím cílem bylo napomoci moravskému vinohradnictví, které bylo zdecimováno mšičkou révokazem. Prvních 20 let působil jako správce významný vinařský buditel Alois Václav Horňanský.

Zpočátku byla hlavním úkolem výsadba a výroba podnožového materiálu révy vinné. V prvních letech se štěpovalo 20 – 50 tisíc kusů sazenic, v roce 1907 to bylo již 100 000 a v 80. letech 20. století 1 200 000 kusů.

Později přichází řešení nové šlechtitelské problematiky s využitím zákonitostí dědičnosti J. G. Mendela a také prací Ch. C. Andrého.

Udržovací šlechtění bylo zahájeno v roce 1943 a od roku 1953 začíná novošlechtění. Byly zahájeny práce na křížení odrůd Müller Thurgau a Tramínu červeného, později známém novošlechtěnci Pálava. Na dalším novošlechtění se začalo intenzivně pracovat v roce 1960 s cílem vyšlechtit nový kultivar s intenzivní modrou barvou.
Stanice zpočátku svého působení hospodařila na pozemcích v lokalitě Nadzahrady, postupně byly pozemky přikupovány, popř. najímány a přibyly lokality Išprerky a Trkmanska.

Významně přispěla Šlechtitelská stanice ke shromáždění původních stromů meruňky odrůdy Velkopavlovická. Dnešní typy odrůdy Velkopavlovické byly v 60. letech vybrány ze stromů vysázených jako sortiment již v roce 1925.

Šlechtitelská stanice vinařská ve Velkých Pavlovicích je v současné době akciovou společností hospodařící na vlastních i pronajatých vinicích, vyrábějící víno, doprovodné produkty a provozující luxusní Vinařský penzion André uprostřed vinohradů.

Díky významným investicím současných majitelů se nám společně podařilo vytvořit krásný areál, který všem nabízíme k prožití netradičních zážitků v ojedinělé atmosféře tohoto malebného místa.

Tradice a historie v mnohých detailech zavazuje, a proto i my bychom Vás rádi poprosili, abyste svými postřehy, připomínkami nebo i pochvalou přispěli k tomu, že tento krásný kout Velkých Pavlovic na Moravě budeme moci společně ještě zdokonalovat.